ⓘ L'enciclopedia libera. Lo sapevi che? pagina 46                                               

Favogn

El favogn a lè on vent cald e secch che l pò presentass, con condizzion de temperadura diferent, in tucc i band de la cadena di Alp.

                                               

Fluss in entrada (temporaj)

In meteorologia, in del studi di temporaj, el fluss in entrada de norma l’è el fluss de aria calda e ùmeda in del temporal, aria ch’a l’è ciapada in del’aria atmosferega che la gh’è intorna e arént al temporal. I ciclon extra-tropiacaj hinn alime ...

                                               

Fluss in sortida (temporaj)

On fluss in sortida, in meteorologia, a l’è laria mandada foeura de on temporal. In del cors di temporaj pussée fòrt la pioeuva o la tempèsta fann vegnì frèccia l’aria che gh’è intorna che la ven trada giò e, quand che la toca giò el soeul, la te ...

                                               

Foeugh del sant Elmo

Vardìi lassù! l’hà sgaràa el Starbuck. I Còrp sant! I Còrpi sant! Tucc i scimm di alber maèster gh’aveven de sora on foeugh smòrt; e ciappa dent de fiammètt smòrt e fusellàd a ògni terzètt di guzz del parafulmen, tutt e trìì i alber alt i éren ‘d ...

                                               

Forbes del vent

La fòrbes del vent l’è la differenza de velocità e di direzione del vent in tra du sitt a una certa distanza infra de lor. La fòrbes la po’ vess in orizzontàl oppùr vertical. Despèss l’è collegada con fòrt inversadùr de temperadura o variazión de ...

                                               

Front occlus

In meteorologia, el front meteorològich o atmosferegh a l’è la superfice de contàtt, e donca de discontinuità, intra dò mass daria che gh’hann caratteristich de temperadura, pression e umidità divèrsi, tipich de la dinamica di ciclon extra-tropicaj.

                                               

Front polar

El front polar a l’è la superfice de contàtt infra ona massa d’aria calda e ona massa d’aria frèccia al confìn de la cèllula del Ferrel con la cèllula polar.

                                               

Fulmin

El fulmin o fulmen a lè ona scarega elettrega de dimension bei grand in de latmosfera. La nass in tra duu corp cont ona diferenza bella volta de potenzial elettregh. I fulmin che se veden mèj hinn quei in tra i nigol e l soeul: però ghè anca di f ...

                                               

Galevròzza

La galevroza, ciamada anca grisera, prinada e bruma lè una deposizion de giaç bianc qe la se fa su quand qe lagua denter la cigera giaçada la gota in su i superfix plussee de fœra dei ojets, cont vent calm o lejer. La cigera la giaça de solet con ...

                                               

Altèzza geopotenzial

A se definìss energìa geopotenziàl, o domà geopotenzial l’energià che gh’è besògn al fin de sollevà on chilogramm del livèll del mar fin a ‘na cèrta altèzza z: E p = g ⋅ h {\displaystyle E_{p}=g\cdot h} indoe: E p {\displaystyle E_{p}} a l’è l’en ...

                                               

Giazz

El giazz lè l nomm che la ghha laqua in de listatt soled: a lè on soled cristallin tasparent. Listessa parolla cristall la vegn dona parolla greca che la voeur dì proppi giazz. A pression atmosferega standard, la transizion in tra laqua liqueda e ...

                                               

Global Forecast System

El Global Forecast System a l’è on sistèma numerich de prevedè el temp meteorològich che l ciapa dent on modèll gobàl per la simulazion cont el compiuter l’analisi de l’incertèzza fàa del Servizzi Meteorològich Nazional di Stat Unii d’America

                                               

Glòria (fenòmen òttich)

La glòria a l’è on fenòmen òttich rar che ‘l pò capità quand che on osservador el gh’hà el Sol oppùr la Luna de drèe ai so spall e on banch de scighera denanz e pussèe de bass. L’ombria de l’osservador la ven proiettada contra del banch de scighe ...

                                               

Gotta frèggia

La gotta frèggia l’è on vòrtes de bassa pression tucc pièe de aria frèggia isolàa per mèzz del procèss del tajà foeura, cont el quàl el ven apùnt tajà foera d’on’insaccadùr de bassa pression strèccia e slongàdada. La formazion di gòtt frègg la su ...

                                               

Indes de minaccia de borineri

L’ indes de minaccia de borineri a l’è on indes per considerà in che manera sia la variazion de la direzion e la velocità del vent sia la variazion de la temperadura con la quòta i contribuissen la possibilità de fenòmen atmosferich violent o ben ...

                                               

Indes de sollevament

L’ indes de sollevament a l’è on indes termodinamich che ‘l pò servì ind el prevedè la fòrza di temporaj. A se calcola inscì: L I {\displaystyle LI} = T 500 h P a − T p 500 h P a {\displaystyle T_{500hPa}-T_{p500hPa}} O ben a l’è la differenza tr ...

                                               

Indes del Showalter

L’ indes del Showalter a l’è on indes termodinamich che ‘l pò servì ind el prevedè la fòrza di temporaj. A se calcola inscì: L I {\displaystyle LI} = T 500 h P a − T p 850 − − > 500 h P a {\displaystyle T_{500hPa}-T_{p850--> 500hPa}} O ben ...

                                               

Indes K (meteorologia)

L indes K a l’è on indes termodinamich che ‘l pò servì ind el prevedè la fòrza di temporaj. A se calcola inscì: L I {\displaystyle LI} = T 850 h P a − T 500 h P a − T d 850 h P a − T 700 h P a − T d 700 h P a + c {\displaystyle T_{850hPa}-T_{500h ...

                                               

Indes termodinamich (meteorologia)

I indes tèrmodinamich in meteorologia hinn di indes che tegnen cunt del profil vertical de temperadura, umidità, e pression ottegnùu per mèzz di radio-sondagg e hinn de ajut per el meteoròlogh in del valutà la predisposizion de l’atmosfera ai tem ...

                                               

Indes total di totaj

L’ì ndes totàl di totàj, a l’è vun infra i indes tèrmidinamich e ‘l servìss de valutà la stabilità atmosferega. El fornìss ona indicazion su la probabilità ch’a s’ingeneren di temporaj e su la possibilitàa che ghe sìen anca di fenòmen violent ch’ ...

                                               

Inibizion convettiva

L’ inibizion convettiva, in meteorologia a l’è on numer che ‘l rappresenta la quantitàa de energia che la ghe inpedìss a ona massa daria che la leva su de la superfice terrèstra de superà el livèll de convezion libera. A l’è la quantitàa de energ ...

                                               

Instabilità condizional

L’ instabilità condizional, in meteorologia, a l’è la situazion don’atmosfera stabil per ona massa daria arenta al soeul minga satura ma che la sarìss instàbil se quèlla massa d’aria là che la fùdess satura. L’aria satura, defàtt, l’è pussée faci ...

                                               

Instabilità convettiva

L’ instabilità convettiva, in meteorologia, l’è la situazion de l’atmosfera quand che la gh’hà ona inversadura tèrmica con base in quòta, e sòta de lee a gh’è de l’aria satura e sora de lee a gh’è de l’aria sècca. L’instabilità la se manifèsta qu ...

                                               

Inversadura tèrmica

A se parla de inversadura termica quand che la temperadura l’aumenta con la quòta. Come che ind l’inversadura tèrmica el gradient tèrmich vertical l’è maggior de zero, l’inversadura tèrmica la gh’ha ona elevada stabilità atmosferega.

                                               

Knuckles

I knuckles hinn di sporgénz piscinìtt disponnùu arent ai confìn de ona gròssa incudin de on cumulonemb, o ben ona nivola che l’ingenera i temporaj. Ògni knuckles el se forma in del sit indoe l’è adrée a’ndàa su ona corrent ascendenta. I knucles h ...

                                               

Lacunosus

Lacunosus a l’è vuna di noeuv varietà reconossùd de lOrganizzazion meteorològica mondial di nivol che ghe partegnen ai genér Cirrocumulus, Altocumulus e – molto rarament – ai Stratocumulus.

                                               

Linea de temporaj

Ona linea de temporaj la se forma adrée o denanz de on front frècc. La prodùs di fòrt precipitazion, la tempèsta, frequént fulmin freguént, del vent fòrt e di possibil borinéri o tromb daria anca in sul mar. I vent poden vèss pussée fòrt se la li ...

                                               

Linea sècca

La linea sècca a l’è ona particolar linea frontal indoe infra i dò mass d’aria ghe minga ona gròssa differenza de temperadura quant puttòst ‘na fòrta differenza de umidità. De fatt ona linea sècca la se foeurma quand che vueona di dò mass de aria ...

                                               

Livèll de condensa

El livèll de condensa a l’è l’altèzza in de l’atmosfera la quàl ona massa d’aria ùmeda che la va su de la superfice terrèstra la taca a condensà. La manera che de sòlit se dopera per conóss l’LCL a l’è quèlla de simulà la salida de ona massa dari ...

                                               

Livèll de convezion libera

El lìvèll de convezion libera a l’è l’altèzza in de l’atmosfera de là del quàl la temperadura de laria la va giò pussée la svèlta de l’andadura de la temperadura de ona massa daria sottopòsta na trasformazion adiabatega satura a l’istèss livèll. ...

                                               

Livèll de equilibri

In meteorologia, el livèll de equilibri, o limit de convezion, a l’è l’altèzza che ona partìcola d’aria che l’è ‘drée a ‘ndà su de soeul indoe la gh’hà l’istèssa temperadura de l’ambient de foeura. Ona massa d’aria instabil che l’è adrée a’ndà su ...

                                               

Aria tropical marittima

In meteurulugia ona massa d’aria a l’è on enòrme blòcch de atmosfera omogenea del pont de vista fisich che de sòlit la se troeuva in sui región dominàd di anticliclon de blòcch indoe el vent l’è scars. I mass d’aria hinn classificàd in cald o frè ...

                                               

Meltèmi

El meltèmi a l’è on vent locàl che ‘l boffa d’estaa, soratutt in di mes de luij e agost, in sul Mar Egèo. El sò nòmm el ven de la lengua turca. A l’è caosàa del gradient de la pression tra la depression tèrmica stagional sora la Turchia e l’Iran ...

                                               

Meteurulugía

La meteurulugía a lè una bròca dii sceenz de latmusfera ca la stüdia ul teemp atmusférich ; i meteuròluch gann de uservà e misürà i fenòmen atmusférich, elaburà chii daat chí cunt i elaburaduur e mètt giú i previsiun del teemp.

                                               

Miragg

El miràgg l’è on fenòmen òttich che per lù i oggètt i paren deformàa oppur ind on posizion divèrsa de quèlla indo’a hinn ind la realtà. Quèst el succéd perché l’indes de rifrazion de l’aria el dipend de la soa densità, donca i ragg sberlusent emì ...

                                               

Modèj numerich de prevision meteorològica

In fisica de latmosfera i modèj numerich de prevision meteoròlogica hinn di modèj matematich de latmosfera terrèstra che doperen i condizion meteorològich attuàj ‘me dàa d’entrada o me inizializzazion di equazión fondamentàj del modèll medésim pe ...

                                               

Monson

El Monsón l’è on vent periòdich associaa cont di cambiament climatich stagional per via de on divèrs riscaldament de la tèrra e di oceani. Destaa la fòrt radiazion solar la prodùs on fòrt riscaldament di continent pussée fòrt de quèll di oceani. ...

                                               

Mòto orografich

In meteorologia el mòto orografich el succed quan che ona massa daria atmosferega la ven ruzada a moeuves de ‘n’altèzza minora a vuna maggiora per via de la struttura orografica del terrén. Intanta che la massa daria la va su, la se slarga e la s ...

                                               

Nembostrato

El nembostrato a l’è ona nivola stratiforma che de sòlit l’è misa in del strat de latmosfera intra i 2 e i 4 km de altèzza, intra i 2 e i 7 km a latitudin de mèzz intra i 2 e i 8 km sora i zòn tropicaj. Despèss tuttamanch la soa base la se troeuv ...

                                               

Neu

La Neu lè na furma de precipitassion de acqua giassada a cristal, che la cunsist in duna multitüdin de toch de giass propri picinìn, tüti cun de bas la furma esagunal ma ognidün de tip divers. Datu che lè faia da di part sgres, lè un materiàl gra ...

                                               

Nevisc

Il nevis’c o nevètta o nev granulosa fina oppùr domà nev granulosa a l’è ‘na precipitazi sòlida fada su de granìtt de giazz opàcch bianch, spiattaràa o slongàa, de diametro eguàl o minor de 1mm che borlen giò de ‘na nivola. A l’è la precipitazion ...

                                               

Nivol de madrepèrla

I nivol de madrepèrla hinn di tipi de nìvol particolàr che se formen ind la stratosfera, a di altèzz comprés intra i 15000 m e 25000 m in sul livèll del mar, di vòlt fin a 30000 m. Gh’hànn l’aspètt di cirri de color pàllid oppùr di nìvol lenticolar.

                                               

Nivol nòtt-sberlusent

I nìvol nòtt-sberlusént, anca conossùd ‘me nìvol polar mesosferich, hinn on fenòmen atmosferich che ‘l risulta in di nìvol visìbel a l’ultim ciar del dì. A pòden vèss notàd pussée depèss in di mes de lestaa a i latitudin intra i 50° e il 70°, sia ...

                                               

Nivola

Ona nivola o nigola o anca nigol o nugra lè onidrometeora. A lè fada de tanti gott piscininn de aqua condensada e/o de cristai de giazz, sospenduu in de latmosfera sora la superfis de la terra, e che donca de solet tocchen minga terra. Quand che ...

                                               

Nivola a pedrioeu

In meteorologia, ona nivola a pedrioeu o in del linguagg specialistich tuba, l’è ‘na nivola accessòria che la gh’ha la forma de on còno generalment abbastanza slongàa fada su de gottinn dacqua condensada, associàda a ‘na colòna de vent che la pir ...

                                               

Nivola lenticolar

I nìvol lenticolàr hinn correlàd cont el fenòmen di ond orografich. I ond orografich se foeurmen quand che l’aria, in di condizion de atmosfera stàbil l’è ruzada a rampegà on ostàcol orografich compagn de ‘na cadèna montagnosa, de manera che ghe ...

                                               

Noeud (unitaa de misura)

El noeud a l’è on’ unitaa de misura per la velocità istèss del mia nautich per ora. In loeugh internazional la soa abbreviazion l’è kn, tal abbreviazion l’è consiliada delOffizzi internazional di pes e di misur de lOrganizzazion idrografica inter ...

                                               

Nomograma de lHerlofson

El nomograma delHerlofson a l’è vun infra i quatter diagrama tèrmodinamich doperàa per analizzàa la struttura tèrmica de l’atmosfera terrèstra e per fa i prevision meteorologich. El sò uso a l’è fondamental in meteorologia perché per mèzz del nom ...

                                               

Numer complessiv del Richardson

El Number complessiv del Richardson o BRN in meteorologia a l’è el rappòrt senza unitaa de misura intra la turborenza tèrmica de l’atmosfera e la turborenza cinética caosàda da la fòrbes del vent. L’è doperàa per mostrà la stabilitàa dinàmica de ...

                                               

Numer del Rossby

El numer del Rossby a l’è on numer senza unitaa de misura dopràa ind la descrizion de la meccanica di fluid in del caso del mòto de on fluid influenzàa de di moviment girant. A l’è dopràa generalment in del settor di fenòmen geofisich e atmosfere ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →