Indietro

★ Dialett ticines

                                     

★ Dialett ticines

Cula paròla Ticines sa inteend i dialett che i è parlaa in Tesin vün dai 26 cantón svizzer e in Mesulcina e Calanca dó vall dal Canton Grison.

In realtà a parlum mia da na lingua, ma da n dialètt da la lengua Lumbarda.

Da na part a laltra dal Canton sa parla vari dialett e spéss i è anca veramént diferént vün da laltru: par esémpi i dialètt dala Leventina, dala Val da Blégn, dala Val Magia e dala Val Verzasca i è cunsideraa dialett lumbard alpin. Vist che ghè tüta sta diferénza sa parlarà sura tütt da chell püssée parlaa: ul dialett da Lügan.

In dal dialett ticines i è staa dubiaa par la prima völta in lengua lumbarda düü film american, ciuè Se ta cati ta copi e Düü testimoni scomod.

                                     

1. Carateristigh e variant

Besogna dì che l nom "tisines" el ghha una funziun suratüt pulitiga e l serviss a ciamà in dun modu cumpagn tücc i parlà del Cantun: intant podum truvà una bela diferenza tra i dialet che se tröven a nord e a süd del Munt Scender: quei de sota ciuè quei de la zona de Mendris de Lügan, ma anca quei de la cità de Belinzona de Lucarn, se sluntanen minga tant del mudel insübrigh central, quei de sura inveci dunca i parlà di distret de Belinzona, de Lucarn e di vai ghhan di carateristigh "alpinn", e hin el tisines ver e propi. Inultra di vai Magia, Unsernun, Cent Vai e Verzasca che varden in direziun del Lagh Magiur ghhan una sua inflüenza sura lAlt Ussulan, intanta che quei de la Riviera e di vai Bregn e Leventina hin ligaa a quei de la Mesulcina de la Calanca e, in fund, anca un poo al Rumancc. Tendenzialment, i dialet "tisines", cume l diseva anca labaa Pietro Monti in del 1841, cunserven di carateristigh püssee arcaigh respet ai dialet de la Lumbardia, püssee inflüenzaa di inuvaziun del Milanes:

 • Despess i A tonigh se trasfurmen in E sia avert che saraa, cume l che süced ancamò in del milanes pienta e cume l che l sücedeva al dialet lüganes fina al Votcent.
 • Per vess o begna näss per vess besogna nass.
 • Al cuntrari del Milanes de linsübrigh central, la O sarada lè ben püssee cunservada, anca in pusiziun atoniga.
 • La schwa la tend püssee vers la pütost che la E.
 • El se cunserva el son dür de la Z, sparii a Milan tra el Sescent e l Setcent.
 • In duna quai valada ghè l plüral metafunetigh.
 • Un rat, dü rät.
 • Se dupera despess el prunom clitigh u / o per la terza persona singular maschil.
 • Ins. bögna = tic. bégna.
 • Ins. ögg = tic. égg.
 • Ins. fögh = tic. fégh.
 • In duna quai zona, la Ö la se trasfurma in E sarada.
 • Larticul determinativ el pò vess ul, ur, or, ol, er, el, al.
 • La S denanz ai cunsunat la se prunüncia me una SC, cumpagn de quel che l süced anca in Laghee, Valtelines e Verbanes föra che a Malvaja e in certi zonn del Lüganes.
 • Ghè un fort rutacismu, che l vör dì che la L tra dò vucai la se trasfurma in duna R.

Una roba interessanta lè che in certi paes, spantegaa un poo per tüt el Tisin ma suratüt in de la zona central, in Val Mesulcina e in de la Bassa Leventina, la, a segunda de la pusiziun). Anca in dun quai paes de lOssula el se ved quel mestee chì per esempi a Dravegn, che un temp el se ciamava Dravögn. In ogni cas, cul passà del temp lè nassüü una specie de dialet cumün, una koinè basada suratüt sül dialet de Lügan de Belinzona, i cità püssee grand e impurtant del Cantun.

In di alter zonn de la Svizzera italiana Val Bregaja e Val Pusciav se parlen alter variant de lInsübrigh: in de la prima val, un dialet de transiziun cunt el Rumancc, in de la segunda un dialet valtelines.

                                     

2. Ortografia e prunüncia

I létri i sa prunüncia cumè l italian, ma:

 • La s prima da n altra cunsunant la sa prunüncia sc, ma prima da b, d, g, v la sa prunüncia sg cuma la j francésa.
 • I vucai acentaa i pò vèss lungh u cürt cuma ad esempi par pés lunga o péss cürta.
 • A gh è in pü i són ö e ü.
 • Sc al sa dís sc-c quan che la c lè dulza e sg lè sg-g. Esempi: scepà rompere e sgiafón schiaffo.
 • Na sóla n ala fin di paròll la sa dís cuma in "pa n china". Cfr. man e Mann.
 • I cunsunant b, d, g, v ala fin di paròll i sa prunüncia p, t, c dulza, f. Esempi: viv sa dis viif.
 • Ala fin di paròll c, g e sc i è sémpar dulz, se no sa scriv ch, gh e sch.
                                     

3. Dialet dal Ticinees

 • Dialet lucarnes.
 • Dialet da la Val Magia.
 • Dialet da la Val Leventina.
 • Dialet da la Val Calanca.
 • Dialet ussulan.
 • Dialet da la Val da Bregn.
 • Dialet da la Val Del Lanza.
 • Dialet da la Val Verzasca.
 • Dialet da la Val Mesulcina.
                                     

4.1. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da la Val Verzasca

Un omen ul ghieva düü fiöö. El piü ponzel de sti düü u gess al pà: "Pà, dam er part der mè robe cham vengg a mì!" e l pà u j dividè de longh ugh dè r part. Da gnò a poich dì, el piü ponzel el se tirè el tut sot lüi e l se n giè da luntagn, dove l burdigò er sostanze malament con or bozerre. Quand u iva biüü magjou el tut, in quii part u vignè una gran carestia, e cominsiè a balà biot. Lè näicc ad atacàss ad una cà dun bon starent de quel paes, e u lha mandou a pastürgà i purghi. Là a lauress volüü impinì er büseghe der corobia che maghiavan i porsei, ma nessün i gh davan brigh. Finalment, avend rifletrii, ul dis: "Quäncc famej in er cà du mè pà i maghien assessenn, e mì assidi qui der fam! A vuj levà, e pù a vuj nà dal mè pà, a gh vuj dì: Pà, hoo pecou contra er siel e contra tì, mì ne son piü degn desser ciamou tò fiöö, fam servizzi de metem co gli tuò famej ". El sè vultou intant, e lè vegnüü con er pà. E lera ach mò da lungg e l sò pà ul vidè, u sè metüü in compassion, lè corüü a vetàss sül ciul e u lha pasciou sü. "Pà", ugh dis el filiu, "hoo pecou contra er siel e contra tì, mì ne son piü degn desser ciamou tò fiöö". Ma l pà ugh dis ai servitor: "Portè chilò una sgiaghe r piü boriola e vestìl, metìgh nel dit un anel, e metìgh sü i calzei in di pee, Menègh fuori un videl grass e strübièl giù, maghièm e stèm alegri. Perchè sto mì fiöö lera mort e lè tornaa a vivà, lera perdüü e u sè troväicc" e i han incominsiaa a fà festin. Intant el fiöö maiuu, che lera in er campagna, lè tornäicc e quand lè stäicc aprö der cà, lha sentii chi sonavan e cantavan. E domandè a vügn di sò servitor: "Quel chi fan in cà mea?" Ugh dis el servitor: "Qui lè vegnüü el sò fradel, e l sò pà lha fäicc mazzà el videl piü grass, perchè lha ricüperou el filiu sagn e sald". Quest ignora, rabiou, u nìva volüü piü nà en er cà, e lo pà, näicc fora, u lè metüü dress a pregàl. Ma lüi u gi ha respondüü al pà: "Guarda, quäncc agn lè che mì son er tò comandament, e ti mè mai däicc un iörì perchè stassom alegro con i mè amis, Ma lè vegnüü el tò fiöö, che ti ha ghla maghiou tut er sò part der robe con i pitann, e tì ti jè fäicc strübià giü er videl piü grass". El pà u ghha respondüü: "Fiöö, tì ti see semper stäicc con mì, e tut el mè lè tò, Ma bentava cha stassom alegri e che a festeggiassom, perchè l tò fradel lera mort e lè tornaa a vivà, lera perdüü e l sè tornaa a trovà". Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, 1853, pag. 44

                                     

4.2. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da la Val da Bregn

Ün um o gheva doi fant. E rha dicc ol pü piscen de quigl: "Oh, pà, dem ra part dra roba cho m toca!" e lü o ghha spartii ra roba. E d lì a poch, miss insema tücc cuss, ol fant pü piscen o lè nacc viagiand n ügn pais luntagn, e là rha bütou ol facc sò vivend in bagurd. E dapù chrha biüü consümou tücc cuss, rha facc na gran carestria in col pais, e corü rha menzou a ess nessità. E rè nacc e o sè miss con ün zitadin d col pais, e l rha mandou ra soa campägna a pass i pörsc. E o bramäva dimpì ol sò botasc dil scörsa chi majava pörsc, e onzügn ga n dava. Ma lü, tornou in sè stess, rha dicc: "Quancc famej in cà dol mè pà i ghha pagn a sbach, e mì chì sbasiss dra fam! Am drizzrò e narò al mè pà, e gh dirò: O pà, hoo pecou contror sciel e inass a voi, Mò n sun mia degn dess ciamou vust fant, fèm cum vügn di vust famej ". E o sè alzou e rè nou da sò pà. E rera ancamò luntagn lontagn che sò pà o rha vist e o sè möss a compasgion e, corend, o ghè saltou al cöl, e o rha basou. E ol fant o ghha dicc: "O pà, hoo pecou contror sciel e inass a voi, mò n sun degn dess ciamou vust fant". Ma ol pà rha dicc ai sò famej: "Prest, tirei fora ol sgiupogn dra festa, e meteigla indöss, e meteigh ügn anil in deit, e i calze in pee. E tirei fora ol vedil ingrassou e mazzèl, e majem e fem past. Ché sto mè fant rera mört, e rè resüssitou, rera pers e rè trovou". E i ha menzou a fà past. Intratant ol sò fant majoo rera in campägna e, quand rè tornou e rera arent a cà, rha sentüü ol sangh e ol bal. E rha ciamou vügn digl famej e o ghha dmandou cuss i era sti cuss. E corü o ghha dicc: "Vust fradil rè tornou e vust pà rha mazzou ol vedil ingrassou, perchè o rha ricovrou sagn e salv". E o ghè gnüü ra räbia e no r vurìa mia nà in cà, donca sò pà, vegnüü d fò, rha menzou a pregà. Ma lü, rispondend, rha dicc a sò pà: "ra fé, da tancc agn mi a ov servia, e nhoo maigl trapassou ugn vust prezet, e maigl no mhei dacc ugn cauret da fà past coi mè amis. Ma dapù che sto vust fant, chlha majou ol facc sò coi sgualdrign, rè vegnüü, hii mazzou per lü ol vedil ingrassou!". Ma lü o ghha dicc: "Oh, fant, tì tè sempra con mì, e tüta ra roba mia rè tou, Ma zügnäva bé fà past e stà alegro, perchè sto tò fradil rera mört, e rè resüssitou, rera pers e rè trovou". ibidem, pag. 46

                                     

4.3. Esempi da dialet dal Votcent Dialett da Locarn

On um a lha vüd düü fiöö. E l piü giovan da custor o ghha dii al padar: "Pà, dem la mea part cha m toca!" e l padar o ghha fai fora i part. Da lì a poch dì, dop che lha metüü insema tütcoss, el fiöö piü giovan o sè toi sü e o s nè andai via luntan, e lì lha fai balà tütcoss in stravizzi. E pö, quand lha vüd finid da sgürà tant com o naveva, lè vegnüda ona gran carestia in quel paes, e lü lha comenzad a sentìssla in di cost. O s nè dunca ndai e o sè tacad adree a on sciur da quel paes, cho lha mandad in dona sova vila a cürà i porscei. E costü o voreva pür anch podèss intesnà la büseca con quii giandasse cha mangiava i porscei: ma nissün ga n dava. Alora lè tornad in sè stess e lha dii: "Quanta servitoraja là in cà d mè padar la noda in bondanza, e mì intant chinscì a crep da fam! A vöj propi tòm sü, e andarò dal mè pà e a gh dirò: Pà, a lhoo propi faia grossa col Signur e con vü, Ormai a no merit piü da vess ciamad vost fiöö, fèm come vügn di vost servitur ". E, tojendas sü, lè vegnüd dal sò pà. Quand pö lera anch mò lontan, o lha vedüd el sò pà, e o sè movüd a compassiogn e, corendagh incontra, o si ghè bütad sül col e o l basà sü. E l fiöö o ghha dii: "Pà, a lhoo propi faia grossa col Signur e con vü, ormai a no merit piü da vess ciamad vost fiöö". Ma el padar lha dii ai servitur: "Presto, portee chì el piü bel vestid e vestìl sü, metìgh lanel in did e i scarp in pee, E menee scià on vedel ingrassad, e mazzèl sgiò, e mangem e fem past, perché sto mè fiöö lera mort e lè tornad in vita, lera pers, e o sè trovad". E lì i sè metüd adree a fà past. Lera mò el sò fiöö magiur in campagna e, in dal vegnì e in dal vesinàss la cà, lha sentid a sonà e cantà. E lha ciamad on servitur e o ghha domandad quel chlera sta roba. E costü o ghha dii: "Lè vegnüd el vost fredel, e l vost pà lha mazzad sgiò n vedel ingrassad, perché lè tornad salv". Lè donca andai in colera, e no voreva miga andà in cà, peró lè vegnüd fora el sò pà, e o sè metüd adree a pregàl. Ma costü, respondend, o ghha dii al sò pà: "Ecco, i è già tanci ann che mì av stagh in obedienza, e a no son mai andai fora ona volta dai vost comand, e a mhii mai dai on cavret par stà on poo alegar coi mè amis. E inscambi, apena cho lè rivad sto vost fiöö, che lha consümad tüt el fat sò coi strasciunn, a ghhii mazzad sgiò n vedel ingrassad". Ma lü o ghha dii: "Fiöö, tì te seet sempar con mì, e tüt el mè lè tò, Ma bisognava fà past e stà alegar, perché sto tò fredel lera mort e lè tornad in vita, lera pers, e o sè trovad". ibidem, pag. 47

                                     

4.4. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da Locarn e da la Val Verzasca

Av disaroo donchia chie in di timp dur prim re de Cipru, dopu chie Gotifré de Bügliom lha fäcc sova r Tera Santa, lè chiapitoo che rüna femna polida de Guascogna lè näcia a trovà r Santo Seporcro e, vignend indree, cand rè büda a Cipro, lè stäcia urtregiada da certi discrianzä. E lee, sbofferomnazzo, tüta marinconica de sta roba e sanzun zich de cunsuraziom lha pansäcc de nà ra cerchià sgiüstizia dar re, ma intramezz o ghè stäcc dicc chie la traress via er fadighia, perchié lü lera un umenazzu poch permaros e chie o san lassäva fä aicì lü e o vendichiava né quij de lü stess né quij dei älcc, anzi o j sustegneva: e ingora vüm che lavess um poo de rabia o s vendichiava e o s sfughiava col fägn a lü. Sentend sta roba quela femna e sanza vess pussibru fä er vendeta, par pudè vègh um poo da pas lha pansoo de tuchiàl propi in du vivo der suva vita, e näcia piansgind denanz a lü, la ghha dicc: "El mè sciur, mì a vegni micia ar tova presenza par vègh sgiüstizia dei dispressi chi mha fäcc, perchiè a man speci gnanchia, ma, par vègh um poo d pas, mostrum tì ar manera de sufrìi cume tì quij chie t vegn fäcc, e ignora a pudrò imprend ar manera de supurtà cun pazienza r mea disgrazia, chie o r sa ur Signor, se mì r pudess fàl, vuruntera t daress ar mea, perchiè tì ti seet inscì bom de supurtài". Ar re, fign ignora purtrom, squasi chie o s dessedass, scumenzand da ringiüria fäcia a sta femna, chie lha vendichioo, lè daventoo tremendo perseguitor de tücc chie contra runor der sò regnu quaicossa i fasess da quel dì inanz. Giovanni Papanti, Parlari italiani in Certaldo, 1875, pag. 628-629

                                     

4.5. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da Unsernon

Donca a geva che in di tiemp du prim re de Cipru, dopu la cunquista dla Tera Santa fada da Gotifré Bujon, una sciora de Guascogna lè nada in pelegrinagg al Santu Sepolcru, e quand, nel turnà indree, lè rivada a Cipru, a jha truväcc di baloss cha ghi ha fäcc di dispresi da vilan. Lii, sta povra femena, tuta sciagrinada, e nö pudend meghia dàss pas, la jha pensov da nà a lamentàss cul re, ma quichiün i ghi ha dicc che lera fadeghia butada veia, perchè quel re lera tantu rilassov e inscì un linecc che lera meghia dumà incapazz da punì i tort de leit, ma con viltà vergognosa u n sufriva täncc chi gh feva a lui, tant che chissesseia cha ghi ess biuu di querel, u j sfugava cul fàgh quech dispet o insult. Quela femena, sentend inscì, e perdend vormai la speranza de vendicàss, par truvà un poo de refrigeri al sé dulor la sè metuda in ment da ponsg i miseri da quel re. La sè presentada donca piansgend da lui e la ghi ha dicc: "Scior, mei a vign meghia inanz a tei par utignì vendeta du dispressi chi mha fäcc, ma, par dàm sudisfazion, at pregh da insegnàm cumè ti fee a suportà quij chi mha dicc chi t fa a tei: par cha pussa imparà da tei a tulerà u mié, che sa pudess, u l za l Signor sa te l daress vuluntiera, postu che ti siee un fachegn inscì brav." U re, che fign alora lera stov lent e pegrizios, cumè chu s dessedass dal segn, u jha cumenzov a vendicà durament da lingiuria fada a quela femena, e pee lè diventov un tremendo persegutor de tut quij che de depos dalora i fava calcossa contro lunor dla só curona. ibidem, pag. 630-631

                                     

5.1. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Cent Vai e Ter de Pedemunt

 • A lopera u s cugnóss loperari.
 • Quand u Són u fa ogjign, u vegn sgiü laqua pal copign.
 • Par fà stà ben lanima, bisögna mantegnì ben u corp.
 • I corni i è come i dint, i fa maa ma i serviss per cagnà.
 • Chi mangia üga davóst, i la caga a sö cóst.
 • A sto mond, a sha sempru da tribulà, quand a s riva a vess un poo cuntint, alora a s mér.
 • Un bon mercant u cumpra a credit e vind in cuntant.
 • Il Signor u jha i mai da fer e i péi da stópa, indù chu riva u cópa.
 • Cun pizz e curai, a s marida i tusai.
 • Per San Sgiuan, gropèe laj.
 • Quand i scorbat i vola a cent a cent, o cha piòu o tira vint.
 • Il cazzuu usa chel ca ghè int la padela.
 • Sia da paja sia da fegn, basta che il corp u sia piegn.
 • Per fà stà ben lanima, bisögna mantegnì ben u corp.
 • Dona bianca, dona negra e dona brüna, sota la cova i è tütüna.
 • Lóm u vegn da la porta, ma i gugnit i vegn dal chér.
 • Sa ti seet cuntint, ti campi un dì pisséi.
 • Dai früit u s cognóss la planta.
 • La campana la sóna mia se ti tiri mia la corda.
 • Tüt u s cónscia, men loss du col.
 • A cà sóa sa scalda il cjüü e ancja la cóa.
 • Se ti véi stà san e cuntint, sta luntant dai té parint.
 • Còrp piegn u vòo ripòs.
 • In fign, a drémum tut sot a una cuverta.
 • Dui fradéi, dui cortéi.
 • Par SantAgnesa va la rapola sü la scesa.
 • Dapril gnanca un fil, magg adagg da sgiügn slarga l pügn.
 • Pulenta e festa, e carn la festa.
                                     

5.2. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Unsernun

 • Sa piò al dì de la Scensa, tüt al grägn perd la sumenza.
 • Cun lart e lingan sa viv mezz lan, cun lingan e lart sa viv laltra part.
 • Digrazzia du cjägn, furtuna du luu.
 • Cher cuntint al suspira suvint.
 • Avost lè cap dinvern.
 • Al dutur u viv de carna malada, lavucat u viv de carna rabiada, al prèvat u viv de carna morta.
 • I ucéi i s cunuss al cant.
 • Ai efet u s cunuss i fät.
 • Égg cha ved mégna, chér cha dòo mégna.
 • Cumè chi s cunscia sot, i dérm dent.
 • Aqua passada la fa piü pozz.
 • Sa piòu al dì de la Scension, per quaranta dì i è bon.
 • Carlavà a cà de läit, Natal a cà suva.
 • Quand cha piòu e cha fa vint, al diavul al va in cunvint.
 • Avost u salta cumè i ligrost.
 • Dopu set an e set mis, laqua la turna al sé pais.
 • Tüt i rob i viegn a taj, fign i ungg da pelà laj.
 • Ai cjäi märsc a j va dree i moscj.
 • Ul pòuvru cha vò crumpà ul pagn u pò migja mantignì cagn.
 • Sant Andrea da la barba bianca, su la trova in la culma u la porta in la curt, e su la trova in la curt u la porta in la culma.
 • Rispeta ul cjän pal padron.
 • A gjè megja sabut senza sol, cumè cha gjè megja amor senza absit.
                                     

5.3. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Verzasca

 • Content el cör, content tüt.
 • Lè asen da natüra chel cha chignuss miga er sù scritüra.
 • Un óm sanza barba u nè nech nè cavra, e una femna sanza tet la nè cavra nè bech.
 • bom cjavree o fà desgropà i nesel de fevree.
 • Via di ögg, fòra dal cör.
 • Quand u piòv daost, u piòv most, se piòv ai des lè amär, sa piòv ar Madona lè ancamò bona, a San Bartremé lè pü nemà de lavà i pé.
 • Dar pianta i s chignóss i früt.
 • Er nev de Sant André, tüt linvern intorn al pé.
 • Sira de Denedaa de Carnavaa, tücc adree al sö frugaa.
 • O scampa püssee nä cjavra magra che un ción grass.
 • Er aqua da verì lè tant öri sül pråv, lè tant fögh sül covign di cjauri.
 • Con püssee lè oncia, con püssee la passa sgiü corenta.
 • Sant Andrea, se r nev u r trova in piagn u r cascia in colma, se u r trova in colma u r cascia in pagn.
 • Er alba rossa, er sira la bofa, er matign la gota.
 • Chi che ha magliò i cander, chi gh pénsigja a cjagà i stopit.
 • Er consolazióm dum desperóo lè vedèn un altro a nä in malóra.
 • U n va pissèe de sgióna carna al macél ca de végia.
                                     

5.4. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Magia

 • Ul mes daust u va cumè una brancada d musch.
 • Pa la metà daost, cu cha sha moss, a sha moss.
 • Lamor u basta mia per mantegnìss in ligia.
 • Lè lom ça cüra i camp.
 • Chi che ha bóm còr, i l muscia.
 • Cul fiur da la curnaa, u näsc lu dalauraa.
 • Lan bisest a s marida tüt i tampest.
 • Se l corp u sta begn, incja lanima la patisc mia.
 • Se cha fioca l da Sant Andrè, tüt lan la vederè.
 • Quand chu piòu daóst, o piòu a mil e móst.
 • Cjärn cha cress no la pò stà in sest.
 • A sto mond u jè nassügn ad cuntent.
 • La regola la mantegn al convent.
 • Lè mej fà cul cazz che cul brazz.
 • Chi i ha fradéi, i ha curtéi.
 • La prima aqua daost la va cum ur car dpülasc e ügn ad musch.
 • In basest, tüt quint i ha dò test.
 • A cör cuntint, nauta u j mancja.
 • Lom lha i än in di bräsc.
 • Carnavaa in piazza, Pasqua in brascja.
 • Lingua ingiüriosa, coscinzi tignosa.
 • La fam e lamor i fa nà dacordi cul Signor.
 • La vólp, la léura la ciäpa senza cór.
 • Test in lär e i fa mai ciär.
 • Lè püsséi cjünsc a scund um mulinèe che um morós.
 • Mint a s cunscia sü lu lecc, u sa dörm int.
 • Quand cha truna daurì, lauree i cröv da starnì.
 • SantAgnesa e Sant Antoni, gli è marcantui ad la nev.
 • Quand parla l còr, u täs tüt.
 • Quand la léurs lè in per, tüt i cjii i buia dree.
 • Prima da cunussan vügn, u sha da mangià inséma un sacj ad saa.
 • Chi cha jha pressa, chi córi.
 • Cand cha piòva a lAscensiom, sgent e besci i va burlom.
 • Lairom o porta tüt per ari.
 • Lè püsséi cjünsc a mòv al montagn che rostà linvidia.
 • Vastid cunsciäo, onor dla femna.
 • Cjarn senzöss u gnè mia.
 • A cjünta pissèi un vegg in un canton che un sgióan in un cjampon.
 • Chi agnel a s fa, dal lüu sa fa majà.
 • Lè mia l cor cha fa, ma lu rüà a temp.
 • Lafeziom e l raspet nè i s crumpa nè i s vind.
 • O s vér el còr di chiält quand o s vér el sö.
 • Lamor e la merda glè düi serpint: ügn u scärpa l còr, cal alt i cundint.
 • Se l còrp u sta begn, incja lanima la patisc mia.
 • Palta ed mansg, spii daost.
 • Aurìa u j nha trenta, ma sa piovess trentün u faiess maa a nissün.
 • Cör cuntint, colp dacidint.
 • La cjarn al diau e i öss al Signor.
 • Al poltrón sa stanta mia a cognóscial.
 • El còr o jha da fà la carità quand che la magn la pò mia.
 • San Güstign loda la fign.
 • An derba, an da merda.
 • Cand i nìul i va in montagna, ciapa la sapa e va in campagna, cand che lacqua la vegn ad sot, ciapa la sapa e tirat sot.
 • Tosa pientada e vacja dascuvada i na val pü nuta.
                                     

5.5. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Verban e Lucarn

 • La féma bóna la var una coróna.
 • Carn cha créss, la mängie daspéss.
 • Sant Andrea lè un gran ladrón, Sant Antoni lè un bon padron.
 • Chi cha gjha coragg da fà el maa, i gjha la fascia da fàl vedé.
 • Lóm savi u s contenta del poch.
 • De coscienza ä nè comè on grän de formenton in tut el mond.
 • Lan bisest lè lan da tücc i pest.
 • Lè mej vess mórt che senza credit.
 • Er rusada daust la fa maa.
 • Prima da crä el gnel, el Signor el crea el motarel.
 • Se pióv dapril, el dì de Pasqua va vin come aqua.
 • Chi mangia üga davost, i la caga a sö cóst.
 • Sangh de fredél, sangh de cortél.
 • Quand che una cà lha da fundàn, u manca mai aqua.
 • Sti vögn un bel ajegn, fal in del mès de feuregn.
 • Lan biset lè lan da tücc i pest.
 • Dò femen e un cjò daj, lè un marcò bel e fai.
 • Can e cavai magar, i è pizzigad di mosch.
 • El coragg u s pò migja crompàl.
 • Avrì pioverent, avrì fiorent.
 • I cavii da la cópa i fan dervì la bóca, e quii dal vis i fa vardà in Paradis.
 • Ai donn u se gh cünta mia i an.
 • La mort la cónscia tanti rob.
 • Chi chè bon da chér, i far à mai furtuna.
 • Chi cha mangia cander, i cäga stopit.
 • U va püssee cavrit a Pasqua e cauri a Natal.
 • Se chu piòv per lAscension, u piov per tücc i messon.
 • Mört el corp, mört el porch.
 • El cör e lögg i vò la sò part.
 • Lan de nev lè an de begn.
 • Laqua dapril la impiniss el baril.
 • I parol romp mia i còst.
 • Chi che dérm coi cäi, i s dessèda coi pures.
 • Quand chi perd lafezion, i fa più navot da bon.
 • Quand chu ghè la festa, u s taca sü el caldirö dra carn per tücc.
 • Ogni an u n passa vön.
 • El can u mangia mai da sò carn.
 • I sgent i s cunuss mia cul parlà.
 • Se piòv per lAscension, ä piov per tucc i funzion.
 • Fign cha pudii, tegnii al curtél in magn, sa vorii mia restà sinza un töch da pan.
 • Quand che piòv al dì de lAscension, tuta la fruta la va in dun canton.
 • Legn da fò e carn da bò, i n dròva e in mangia chi che pò.
 • Quand cha piòu e tira el vent, sara luss e sta in convent.
 • Carn al Só e péss in laqua.
 • El cuntedin chu va gög, in del camp u n vegn fòra göb.
 • La coscienza lè comè la tripa, la vegn da tücc i part.
 • Parola dicia, cuntrat facc.
 • Questa lè la reson dal becher, che atò la catn o gh va i danee.
 • I tosann dal bon costüm i va a drömì senza la lüm.
 • La femna bona la var una corona.
 • Par cognóss la tosa bisógna guardà la mam.
 • Natal in cà, Carnovaa in piazza.
 • El letigat u s tira adoss di gräncc fastidi.
                                     

5.6. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Belinzunes

 • I amis i s cugnuss in di besögn.
 • Lagnel üman u teta la su mama, e un pò inca quela di ältra.
 • Curbat ä cent, o u fioco o vegn el vent.
 • Chel cho s ghha in bóco, lè pós la cópo.
 • In fevrè u va l Sua per la cuntrada, la marìenda lè turnada.
 • El tossigh u sta in la covo.
 • El ladru de la cardenza, inscì el fa e inscì el pensa.
 • Tempesta dagost, ghè piü né vin né most.
 • Se i castegn i fiuriss da lüj, sa n cata là gnanca un fregüj.
 • La hata da la cardinsi, da la qual ca la ha, la pinsi.
 • Se pióv el dì da Senze, per quarante dì u nem sè senze.
 • Ä gjè migje carn in mazzulerie che prest o tard lä vagja vie.
 • la Ziriöra, da linverno sem föra.
 • Can che vusa, el mord miga.
 • Chii che i è ricununscent, i s cugnuss in sül mument.
 • La castegna penina la carga la graa.
 • Quand che la levre la perd el pass, la va in boche al can.
 • Per Pentecost es va e risc de rump i cost.
 • Ä cräpe r caura dun pòuru mustru, ma migja quele dun sciur.
 • Chi che mangia la semenza, i caga la recolta.
 • Se u pciöv el dì de Sensiun, tücc i vacj i va burelun.
 • E nà inanz e m rump er buca, e nà indree e m rump er cupa.
 • Aurì i bedri a lüsì.
 • A SantAna i arisc i s vegh un tir de sciop la lontana.
 • Laqua la ghha mighi i ram.
 • Er cuscienza i gj lha in buca dumà i baloss.
 • Chi de curtél feriss, de curtél periss.
 • El meis da masg lè l meis di asen.
 • Donn che piangg, cavai che süda, falz come Giüda.
 • Agost, setembar e otobar i è trii mes che no s conóss né spus né tusann.
 • Sant Andria cu la nìev ai pìa.
 • Per San Gutard i fasö i gjha de vess in dal camp.
 • April, aprilin, tüt i dì un gutin.
 • La rìegula lè quéla che mantegn lu cunvìent.
 • I bésc o sa i ciapa pai chérn, la sgint pai parol.
 • A s cugnuss prima um busard chum zop.
 • Denedaa e Carnavaa, ognitun al sò fogoraa.
 • A n caval magru u gh va drè tüt i mósch.
 • Se l cucù u ne canta a mezz aurì, u che lè mort u chu vò urì.
 • Er oli u sta de surevia ä raqua.
 • Par Santa Caterina sa pizza la pigna.
 • Ai cauri, a dàgh paja i fa lacc da baia, a dàgh föja i n fa si gh nha vöja, a dàgh fen, sa n fa tücc i begn.
 • I cavii de la cópa i fa vèrd la bóca.
 • Quand sè giovin, tut i débat i soméa credit.
 • Quand chu tira lariun, laqua la piöv sgiü in del spazzacà.
 • Avrì, tre gót al dì.
 • I umen i s ciapa pe le parolo, i femen pii cuvazz.
 • I nüri de ust i va tö legn de ruru.
 • Santa Catarina, met i vach la cassina, vegn sgiù la provina.
 • Quand el Pizz da Clar al ghha sü el capel, met via la ranza e tö scià el rastel.
 • I sir daost i ghha sgià lun i gäm.
 • Quand marz al tóco gnì Pasqua gnì Carnavä, lè um cativ an da regulä.
 • El gat la credenza, tal qual che u fa u pensa.
 • Chi che semina vent, cata sü tempest.
 • An da fonsg, an da bastard.
 • A pagà débat, sa quista credit.
 • I è semproi strasc che va in aria.
 • Agn besest, fegn per tücc i crest.
 • I pom da tera i dev sentì amò i campann.
 • SantAna no la manca mai da fà la sù rümada.
 • Gjè migja carn äl macél che prest u tard lä vaja migja via.
                                     

5.7. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Riviera

 • Quand che bofa el mes da óst, bona lüga e poch el most.
 • Quand el Möt da Polensg o met sü el capel, lha finid de fä bel.
 • Tromba da cüü, sanità da corp.
 • Sant Ambrös lè om grand marcant da nev.
 • Fò ad só boca, sgiü in sé corp.
 • In avost i nüri i va comè i mosch.
 • Senza cazzuu, va la cä cul fond i su.
 • Lè miga labet cha fa el frä.
 • Quand che o s pò miga cjapä l cortél pal mänigh, convegn miga cjapàl pal fir.
 • La fortüna la ghha la cova.
 • Par Sant Ambröüsg, castegn sciücc e carn ed pörsc.
 • I nüri dagost i è balord come i oman al temp da most.
 • A Sant Endrè, rä nev äl pè.
 • Sgiögh da cortél, sgiögh miga bél.
 • A cünta miga corì, par rüvä in temp.
 • An i pobi i vögn alt, pöü a gh piscia là i cäi.
                                     

5.8. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Leventina

 • Sa nò èl luf, al sarà can.
 • La volp la cambia ol per ma mia i costüm.
 • Mia cred al sant, so no s ved al miracro.
 • A Sant Andrea u monta livern an cadrea.
 • Scova nova scova begn, ma scova piü iscì län chu vegn.
 • La fam, lamor e la toss i péissan lou a fàss cunóss.
 • Nissün u s cunóss daparlüi.
 • Sgiü l re, sgiü la cort.
 • La neu daurì lè tanto ledam.
 • I nuri niri ä fan tupu laria.
 • U nass na creatüra e u Signur u j da giä la sò pastüra.
 • Än de nev, än de fegn.
 • Cu la primaqua chu pióu daurì, lavè begn la cjà sa vurì mia dasgräzzi in quantità.
 • A j va malfidäss du can chu bòia mia.
 • I oman a ghhan i ägn cha sentan e i feman chii cha mossan.
 • Al pardon o rüva adoss senza savèl e senza vedèl.
 • Se u piòu u dì dlAscension, u va tütcòss in perdizion.
 • Ogni cjä lha la sò crapa.
 • U j va sentì tücc i campann prima da giüdicä.
 • La femna ciola lè com un svej senza còst: la tegn int nóta.
 • Ci lé cuntent, lé sciur.
 • Quand la bedra la büta ul büton, la cjaura la scüsa senza ul padron.
 • U ved piond pulid um prèved e un ciavréi che um prèved deparlù.
 • Gnè de d marz gnè daurì tö fò mia i tö vistì, im maisg fa cum ti vö tì.
 • Piesgì um bel marz, ma ghignee su piäsg aurì.
 • Su piòu l dì de la Scenz, par quaranta dì sem mia senz.
 • U s conóss la castegna la pèrtia, ul pörcj dopo mazzoo e ul neguzziant dopo crapoo.
 • Carnavä tüzzon, Pasqua gentil.
 • I pörsc e i creatüü u i va tegnii reguläi.
 • Ul can daurì u lha mäi majoo l lüu.
 • Se la Fibia la met u capel, büta la faucc e ciapa u rastel.
 • Dré lälba rossa, o chu fioca o chu bofa.
 • Su s ved i cori a cent a cent, o chu fioco o chu vegn u vent.
 • Quänd cha lè an basest, a s maridan tücc i carogn e tampest.
 • Län basest lè gram par gent e bescc.
 • Véj débat e mia pajài lè cumé véj crédat e mia ciapài.
 • I marcäncc de d cuscienza, de d la roba di autri i henan mäi senza.
 • U pò mia mancä ul can daurì.
 • Ross de d zora, tö sü la faucc e va a lavorà, ross de d zot, tirat sot i cuvert e sta sot.
 • Sant Andrea marcant da neu, e Sant Ambrös marcant pionda gröss.
 • A Carend daurì, lè bon se u vegn sgiü i stii.
 • Tücc a ghhan la coscienza e nissün agh lhan istéssa.
 • Se piòu al dì dlAscension, i vach van sgiù pal valon.
 • Pan e nos, mangiä di spos, pan e curtel, mangiä da cägn.
 • Cjaura che mängia, la vegn a cjà daparlei.
 • Vardägh int in do cör la sgent a s pò mia.
 • I zop e i ross gnä l diauru u j cunóss.
 • I böi u s ciapan pai cörn, i feman pai cuvazz e i óman pa la parola.
 • Mäi nä cuntraqua a tö la spusa.
 • A un camp u j va tre rob: bel temp, bona semenza e boi bräsc.
 • Cärn cürva fa bon sangu.
                                     

5.9. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Bregn

 • Carnavä in piäzza, Päsqua al tizzon.
 • Per ross, chi nu i crumpa nu i cugnuss.
 • In agóst a s va a ròst.
 • Ra chiåura la prafariss ra neiv ra spala ca una bóna stala.
 • In maisg ra chiåura la vå al bósch e pü la få ul iö.
 • Christe cunctorum, domina pulenta: cun püssèi lè vóncia, püssèi la pessa sgiö curenta.
 • Cu cha s cuntinta lè piüsséi sciur.
 • Chi mòr dapril, mòr dinvern.
 • Borsa a cussenza lè un cativ giüdicä.
 • Amor da fradil, amor da curtil, amor da sroo, amor da rasoo.
 • Cjempäne lgije, cjempäne disligje.
 • Sa få bel a Carnavà, a ghè ra Pasqua sül fugarà.
 • Chi chè nacc a Sant Ambrös, i perd ul lögh.
 • Sa sbrousa in camadra ur prim dapril, prepara legne fegn pa r meis d maisg.
 • Lüj e agòst, ol timp lè mat.
 • An besest, donn e chiöu ben poch i n rest.
 • Cu chè nacc a Sant Ambrös i ha perdüü la roca e l fös.
 • Stå luntån dal cån cha tas, ma mia da quel cha giopa.
 • Ra néuv dicembrina la mena i chiåur la ruvina.
 • Quand cha Simån u få capil, bütee via ra folcc e ciapee ul rastil.
 • Ra pulènta la cuntènta, ra pulantina la ruvina.
 • Donn, ralogg e campånn, i è débat tüt rånn.
 • Ra cussenza lè cume un gran ad mej, mità agh rha ul papa e mità agh ram noi.
 • Ul Signor lhä fou prima ra pastüira ca ra craiatüira.
 • Chi va curend, u s rump i dent.
 • Chi nu ghha cör, i ghha gamb.
 • Guardatan dal såss pandènt, dal fögh ardènt e draqua curènta.
 • Aurì piovos, mes gioios.
 • la Madona dagost a scäpa un car dpüres.
 • Sant Ambrös, taja sgiü e met a cöss.
 • A contantåss da tüt sa stå ben dapartüt.
 • Can nu maja can.
 • Cörv a cènt a cènt, o cha piòv o cha få bel temp.
 • I chiåur i dis: fin a marz menum marz e aurì fenum fenum.
 • Ra craianza la stå ben anga a cå dal diåval.
 • Snai ra gran fradüra, avòst ra gran caldüra: rüna a raltra poch i düra.
 • Aló ca ramor la ghè, ra gamba la tirà ul pè.
 • Sa Sant Andrea nu gh saròm a Sant Ambrös nu mancarò.
 • Bisögna mangià insema un stéi d scendra per cognòsses.
 • Quand ca i nügra i vå in Calanca, aqua nun manca.
                                     

5.10. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Calanca

 • Megl nà al bosch a segà che a segà dagost in di prä.
 • A fà lamor coi gióvan lè uno gran consolazion.
 • Avó che lögg i vegj miga, cör i dó miga.
 • So pciòv ol dì da lAscenzion, mogna om bel bocon.
 • Chi ché stacc scotä da laqua calda, i s cüra da laqua fregia.
 • I matan de la Calanca i la mola per ono palanca.
 • San Lorenz o güzza om dent, San Bernard o n güzza on alt, San Bartolomè o n güzza tre.
 • Quand el Pizz Campel el ghha su el capel, nee miga via de cà senza lombrel.
                                     

5.11. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Mesulcina

 • El val pissee l cher cuntent che tut lor e largent.
 • I rob facc a còtom i è rob facc a mezz.
 • Chi ghha debet, ghha credet.
 • I sant si cognóss ai miracol.
 • Caura gióna e monton végg i impiniss cà e técc.
 • Se l trona in april, prepara l baril.
 • Inziga miga i can.
 • Se l trona davril, tucc i meis u m ghha la neiv ai fil.
 • A San Bartolomee, la montagnen lasselen dedree.
 • El prim an a brasc a brasc, el second an patusc e fass, el terz an già a i an pò più, el quart an i sè mai vist né conossuu.
 • La castegna la ghha la cova, el prim che la ciapa lè la soa.
 • Contrat facc, mai pciù desfacc.
 • Se l pciòv el dì de lAscens, per quaranta dì sem miga sens.
 • Testa dagnel, gamba duscel.
 • Se fevrei no fevresgia, marz marzesgia, se marz marzesgia, april vegn dré con la curesgia.
 • Tucc i can i mena la cóa, tucc i cojon i vó dì la sóa.
 • Légg dal padron lingrassa el camp.
 • Se i nivol el va verz Calanca, tut el mond senlanca.
 • Caura grassa sta mai begn fin che magra no la vegn, cand che magra lè vefnuda, la voriss gnanca vess nassuda.
 • Chi de lugl i ne fena, dagost i fa la pena.
 • El var pissee l chér content che tut lor e largent.
 • Per chel sant de là de laqua che nun conóss miga, ora pro nobis.
 • El bacilarà el governo, ma miga la Calanca dinverno.
 • Quand el Pizz Combi el ghha su l capel, lascee la ranza e ciapee l rastel.
                                     

6. Varda anch

 • Lumbard ucidental.
 • Dialet lüganes.
 • Lengua lumbarda.
 • LSI.
 • Koinè ticinesa.
 • Dialet cumasch.
 • Lessico.ch.
 • Dialet verbanes.
 • Dialet ussulan.
 • Dialet varesot.
 • Dialet de la Val Magia.
 • Dialet leventines.
 • Dialet de Belinzona.
                                     

7. Ligam de föra

 • A meret del dialet de Roree, in de la Mesulcina.
 • Sit dul TEPSI - Teatru pupular da la Svízzera Italiana.
 • Sit cun dent pruverbi de animai de la Val Mesulcina e Calanca.
 • Altri pruverbi ticines.
 • Filastroch e pruverbi de la Val Verzasca.
 • Puesia in ticines.
 • Racolta da pruverbi in ticines.
 • Dizziunari dal dialett da Quint, in Val Leventina.
 • Carlo Salvioni, Saggi intorno ai dialetti di alcune vallate allestremità settentrionale del Lago Maggiore, in Archivio glottologico italiano, vol. IX, ed. Loescher, 1886.
 • CDE - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino.
 • Vün di fascìcul dal Vucabulari di dialett da la Svízzera Italiana.
 • Glussari de parol del dialet de Mesoch.
 • Contributo alla conoscenza dei dialetti della Val Calanca.
 • Sit cunt un lessigh del dialet de Sovri, in Val Leventina.
 • Museovalverzasca.ch.
 • Lessico.ch.
                                     

8. Bibliografia

 • Lurati, Ottavio: Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana, Lugano 1976.
 • Lurà, Franco: Il dialetto del Mendrisiotto, Mendrisio-Chiasso 1987.
 • LSI - Lessico dialettale della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Bellinzona 2004.
 • VSI - Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Lugano / Bellinzona 1952.
 • Piccolo Dizionario Illustrato Del Dialetto Dellalta Leventina.
 • Petrini, Dario: La koinè ticinese Romanica Helvetica vol. 105, Bern 1988.
                                     
 • consideraa anca domà on sotta - dialett del Comasch. Insemma cont el Luganes el fa sù el grupp meridional de l inscì - ciamaa dialett ticines Oviament, el confin
 • l oltru, a segunda di paes o di vall. El gh è sumea un poo al dialett cumasch e al dialett ticines però di volt la diferenza a l è propi tanta, per esempi
 • 189 - 190 Ottomana Lengua lombarda Dialett milanes Dialett bustocch Dialett legnanes Dialett verbanes Dialett ticines Dialett comasch Bosinada Vares Provincia
 • Sachatlas Italiens und der Südschweiz, 1928 - 1940 ricerch in del paes de Malesch Dialett ossolan Dialett ticines Soranomm di abitant de la Val Vigezz
 • parlen el ticines Dialett ticines Dialett luganes Dialet de Belinzona Dialett parlaa in del Grigion Dialett ossolan Dialett noares Dialett del Trentin
 • el dialett trentin ocidental del lombard oriental. El Lombard ocidental el gh ha dent i dialett che han avuu me dialett de riferiment el dialett milanes
 • d Òssola Lengua piemontesa Dialett ticines Dialett novares Dialett vigezzin Studi in sul dialett de Viganella Cunt in del dialett de Viganella La Parabola
 • cumasch. Al dialet de la feruvia l è a la bas dal ticines mudern druvà in de le trasmissiun in dialett de la televisiun de la Svissera tagliana, in particular
 • l alta Valtolina la partiss a nord del Pass de la Briga e de Tiran. El dialett grosin a l è on poo el pont de colegament in tra i parlà valtolitt che
 • al model lombard. I elvetism hinn di paroll drovà domà in del italian ticines In de l epoca antiga, i territori del Canton hinn staa abitaa de la tribuu
 • zòna l è l dialett ossolan. L Ossolan l è on dialett del Lombard Occidental, anca se di vòlt l è consideraa domà ona variant del Ticines anca se con
                                     
 • l è a favor de l insegnament de la lengua lombarda in di scoeur, in del dialett local. Ticino Live Nasce la Lega sud Ticino per riallacciare legami con
 • Varés tajan: Varese latin: Baretium frances: Varèse piemuntes: Varèis tudesch storich: Väris a l è n comùn de la Lumbardia de 80 799 abitant dato
 • du la. Al cuntrari del Mendrisiot e del Cumasch ma cumpagn di dialet ticines püssee a nord gh è una forta presenza del rutacismu, suratüt in di parlà
 • sübordinacc al Toscà leterare. In acorde a chest critere, ü dialett come l Emilià o l Ticines ch al compartiss töte o debot i caraterísteghe fondamentale
 • Pier Giàcum Grampa Büst, 28 d utùber 1936 l è un vèsch católic italián, e vesch de Diocesi de Lügan dal 18 de dicèmber 2003. L ha comiciaa i sò stüdi

Anche gli utenti hanno cercato:

proverbi in dialetto, proverbi minturnesi, proverbi ticinesi, proverbi tirolesi, dialetto, proverbi, ticinese, insulti in dialetto ticinese, proverbi in dialetto, proverbi ticinesi, proverbi minturnesi, dialetto ticinese traduttore, parole, traduttore, minturnesi, tirolesi, dizionario, insulti, ticinesi, Dialett, dizionario dialetto, proverbi tirolesi, ticines, Dialett ticines, dialetto ticinese parole, dialett ticines, lengua lumbarda. dialett ticines,

...

Dizionario

Traduzione

Dialetto ticinese parole.

Proverbi ticinesi PensieriParole. I dialetti Ticinesi e lombardi hanno un sistema vocalico estremamente A livello di accento, come il francese il ticinese tende a perdere le vocali finali non. Proverbi in dialetto. Libri sul dialetto Archivi Dominioni Editore. Costruzione in legno che sostiene il pesante tetto in piode dimostra le notevoli capacità e la creatività degli artigiani ticinesi dallora in dialetto teciatt. Proverbi minturnesi. 04 Ponte di Porta Ticinese Meravigli edizioni. I sarèsc a ghan ul biùcch sobrio Val Leventina. I salici hanno la linfa. Ul biucch è chiamato in alcune parti dellAlta Lombardia anche sut. Questo accade nei.

Insulti in dialetto ticinese.

El dialett lè no ona opinion Cronaca. Sarah, come va con il dialetto ticinese? se penso a mio nonno luinese che mi ripeteva sempre: Sarah parla no il dialett che se minga bona!. Proverbi tirolesi. La QUERCIA ROSSA del Ticinese: lALBERO più ANTICO di Milano. Dialetti lombardi occidentali o insubri, dialetto novarese dialetto ticinese, dialetto ossolano. Lingua ligure dialetto ligure alpino, dialetto.


Dialetto ticinese traduttore.

La botega da numm matt poesie in dialetto ticinese dedica. Mattirolo o meglio matiröö in dialetto significa matto, folle. Luigi Pagani, classe 1813, muratore di Vacallo è un personaggio controverso,. Serata tra pittura e racconti in dialetto ticinese Varese News. Lingua, Ticinese Ticines Ticinées lmo Stato: attivo Ambito: individuale Tipo: dialetto. scrittura, Latn Latin Famiglia: Europea Tipo: alfabeto Stato: in uso.

Comune di Malgesso VA.

Dialetti Ticinesi, Tutti i libri con argomento Dialetti Ticinesi su Libreria Universitaria Online. Paròl biott Parole nude di Fernando Grignola Poeti del Parco. Il dialetto e la vita. II dialetto di Malgesso rientra nel gruppo dei dialetti della Lombardia nord occidentale e della Svizzera ticinese che pur con piccole differenze. Ul Dialèt Ticines Post Facebook. Ann nof vid nov dia lett. troppo vecchio che te fan fess. Mi sunt del Ticines si dica che era nato in Ticinese qualche presuntuoso poetucolo non sostenga.


Dialetti italiani Torna alla home page.

Lautrice ci dice inoltre che lutilizzo del dialetto in alcuni suoi titoli rende il messaggio ancora più esclusivo e veicola una verità che arriva ai veri ticinesi,. Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana Rete Italiana di. Di Lugano, è tra le più note voci poetiche dialettali in lingua ticinese tradotte dal dialetto abruzzese nel ticinese di Agno: pregio notevole,. Il canton Ticino, é lombardo o piemontese? pagina 5. Un silenzio di pietra. Giallo ticinese: Rossetti, Giovanni: Libri.


I BOSII I GHA I GAMB CÜRT Famiglia Bosina.

Dialett ticines ha 11.053 membri. a vöri crea un grupp par mia dismentega ul nos dialett se voruf sii benvenut. Dialetti, parlate e inflessioni antiche?. Ul Dialèt Ticines consiglia florisafari. A volt ma fa un po schivi che camini dentar ul Manor a Locarno e i ma disan neancha pü ciao in dialett, ma in todesc!!!. La lingua del lago di Davide Van De Sfroos Università per Stranieri. 20 21 Album fotografici Auguri Meravigli CALENDARI MILANESI Conoscere Milano COSì ERA MILANO Cucina DIALETTO Dizionari e Grammatiche. Ticinesismi – Segnalazioni vecchia versione, sola lettura – Come. Testo di: Ti che te tachet i tac, filastrocca popolare della tradizione italiana in dialetto milanese. Versi iniziali: Ti che te tachet i tac tacum i tac.

I frontalieri? Hanno impestato il Canton Ticino con lo stramaledetto.

Più autentico dellitaliano è per esempio il dialetto ticinese. Specie nel Sottoceneri. Credo che qui le affinità linguistiche con le parlate dialettali dellarea​. Cantone ticino:cantone ticino. Prima di passare allesame dei dialetti settentrionali, vediamo rapidamente come si A mo di esempio si può citare la situazione dellarea ticinese, che,.

Pin di Kopf Los su Dialett ticines 2020 I Sarcasmo divertente.

Una recente ricerca ha evidenziato che il dialetto ticinese si configura globalmente come una varietà settentrionale alpina del dialetto. Chi siamo Osteria Dazio. Il B&B Cà – casa in dialetto ticinese – è stato progettato dallarchitetto Lorenzo Orsi, marito di Clarissa, e dispone di otto camere, di cui tre. Licenziata perché italiana dai datori di lavoro ticinesi Cronaca. Ma perché de nüngh quasi pü nisün parla ul dialett? locali che ad esso si rifanno, sono andati perdendosi, ad eccezione del ticinese.


Ticino, ristorante cerca cameriera Requisito: saper parlare il dialetto.

Fà cosi caldo in macchina che lArbre Magique mi ha chiesto di bagnarlo. Venite a visitarmi su FB dialett ticines in bettola ho sentito che. Ti che te tachet i tac, filastrocca tradizionale in dialetto milanese. Info generali. Dominioni Editore SAS di Alessio Rimoldi libri, giochi e souvenir del territorio comasco, brianzolo, lecchese e ticinese. CF e P. Catalogo Libri Dialetti Ticinesi Unilibro. Il Cantone Ticino in dialetto ticinese e comasco Ticìn, Tesìn, Tasìn o Tisìn in tedesco, francese e romancio Tessin, ufficialmente Repubblica e Cantone Ticino​, è il. Ticinése in Vocabolario Treccani. Dialetto ticinese Тичинский диалект ломбардского языка.

Luigi Pagani detto Mattirolo, un Robin Hood ticinese. Autentico.

Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana Data di pubblicazione: 1976 Lingua Dialetto: italiano, dialetto ticinese Livello bibliografico: monografia​. Bar Piccadilly: langolo OT della Svizzera Pagina 5 PUNTERFORUM. La QUERCIA ROSSA del Ticinese: lALBERO più ANTICO di Milano. Lunico Le 10 parole del dialetto milanese più USATE con i significati. Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana. Dialetto ticinese Fontane del Cantone Ticino che alimentano Lura dubia ​poesie in dialetto di Pino Bernasconi. 1 2 3 4 Mago di Locarno 1993. Serata tra pittura e racconti in dialetto ticinese VerbanoNews. Nellambito di questi dialetti novaresi il bacino del Lago Maggiore e dellOssola risulta legato ad influssi ticinesi e lombardi mentre nel Cusio e Medio Novarese​.


La Mamm Granda da tucc Grignola Poesie dialetto lombardo eBay.

Dialett Ticines mia Svizzero, altrimenti al saresa ul Swizzerduch Che a parlum mia in Tesin Nominiamo l Onda Blu il Monnalisa?? Non tutti i. John Wayne tradotto in dialetto ticinese. Psicosi da Coronavirus, la denuncia di una donna di Porlezza. Sul termine cala nel senso di spazzaneve Consulenza Linguistica. Opere che spaziano dal realismo allespressionismo. Nella medesima serata uno spettacolo di racconti in dialetto ticinese dal titolo Ul zio.


Lombardi, dialetti in Enciclopedia dellItaliano Treccani.

Daiuto anche per i bambini e per la scuola primaria ed elementare. Esempi formati anche con: romaici, interpretarli, achee, romagna, ticinese, rotacismi, beotici,. Come eravamo: Quand se parlava ul dialett a Luino Notizie. Le migliori offerte per La Mamm Granda da tucc Grignola Poesie dialetto lombardo ticinese Agno Locarno sono su eBay Confronta prezzi e caratteristiche di.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →