Indietro

★ Fìsica

                                               

Fisica

La física dal greech antích φυσικός phusikos, "natüraal" e φύσις phusis, "natüra") a lè la scénza ca la stüdia la natüra in del sò significaa püssee làrch, vist ca la vàrda ul cumpurtameent de la matéria, de lenergía e dii fòorz fundamentàj ca guvèrnenn i relazziun tra i partisèj. Lera inscí prufundameent misciàda cunt ul cuncètt de natüra ca, fin almaanch al sécul XIX, a lera ciamàda filusufía natüraal. I físich a stüdienn dunca un ventàj fisc làrch de fenòmen físich: a partí da la ròba piscinína i partisèj süb-atòmich a rivà a i ròpp püssee graant lÜnivèers intréch. Tanti vöölt sè rivaa ...

                                               

Eculugia

L eculugia a lè una scénza ca la stüdia i relazziun ca ginn tra i urganism e ul sò munt inturn e tra i diferent urganism tra de lur, a lè una bròca de la biulugia. Ul cuncètt de bas dii stüdi eculògich al sa ciama ecusistéma, cal cumprent la cumünità biulògica biucenuus, ul sitt fìsich indue a vívenn e i relazziun ca ghinn tra lur, cumpagn dal traspòrt de matéria de energía. Leculugìa a lè una scénza mültidisciplinar, ca la ciapa cuncètt e mecanism da i ólter scenz cumpagn de la fìsica, la chìmica, uviament la biulugia, la geulugia. La paròla eculugìa lè stada creàda in del 1866 da lErnst ...

                                               

Brèsa

Brèsa en Lombàrt Ucidentàl: Bressa o Brèscia, en Cremunés: Brésa, en Italià: Brescia, Latì: Brixia, en verunés: Bressia, en todèsch stòrech: Wälsch-Brixen, lè na cità dèla Lombardia e la gha 196 480 abitàncc dàto del Dicember 2015. Lè l capolöch de la sò pruvincia.

                                               

Temperadura

La temperadura de un corp la pœl vesser definida come una misura del stat de ajitazion di entitaa molecolare dai quale lè costituid. In oltre parolle, la temperadura lè una proprietaa fisega intensiva, definibila cond una grandeza fisega scalara, qe la indica ol stat termig de un sistema. La temperadura in termodinamega lè una funzion de stat, simboi: Θ, i, T. Ind el Sistema internazional dunitaa lè misurada in kelvin simbol: k. La pœl vesser dovrada per prevardar la direzion del scambi termig intra do corp. Infat la diferenza de temperatura intra do sistemi, qe i è in contat termig, la cr ...

                                               

Densità

La densità, de símbul ρ lètera rho de lalfabeet greech, una quaj völta scrivüda d, a lè la relazziun ca gè tra la massa e ul vulüüm dun ròpp, la densità a lè uviameent diretameent prupurziunaal al valur de la massa, u prupurziunaal al cuntràri cunt ul vulüüm. Furmüla generaal: ρ = m / V Lünità de misüra, in del Sistéma Internazziunaal, a lè ul kg / m 3, per resún pràtich al sa misüra anca in g / cm 3. Per esémpi, la densità de laqua a 3.98 °C a lè iguaal a 1000 kg / m 3 = 1 g / cm 3.

                                               

Prutun

El prutun a lè una partisela süb-atomica, cunt una carica eletrica pusitiva de 1.602 10 -19 C, una massa de 1.672623×10 -27 kg a stem 1800 völt püssee de un eletrun, e un spin de 1 / 2. El prutun a lè classificaa in del grüp di bariuni, e lè cumpost da trii quark ud. La sò antipartisela la se ciama antiprutun, e lè igual a lü, sulament che la ghha carica cuntraria. El prutun a lè vöna di partisei che furmen el nücli di atumi, in chimica e biuchimica. El prutun a lè l iun de lidrogen deslenguaa in de laqua.

                                     

★ Fìsica

 • La física dal greech antích φυσικός phusikos natüraal e φύσις phusis natüra a l è la scénza ca la stüdia la natüra in del sò significaa püssee
 • La chìmica fìsica l è la bròca de la chímica che la gh haa cumè ugètt el stüdi di lécc e di principi físegh aplicaa ai sisteem e ai prucèss chímegh. L è
 • Lavorà l pö avègh i significaa chi de suta: lavor: attivitàa produttiva. laô: concètt de la Fìsica
 • Mileva Maric Zagabria, Cruazzia, 1875 - Zürich, Svízzera, 1948 l era una fìsica croata, cumpagna de stüdi e pö miéé de Albert Einstein.
 • Riflession l pö avègh i significaa chi de suta: Riflession - in Fìsica on cambi de direzion de on onda dòpo on impàtt contra de na superfice de separazion
 • l è: l identificasiun de tücc i cumpunent e la sua caraterisasiun chìmica fìsica analisi qualitativa la misüra de la quantità de tücc i cumpunent analisi
 • mültidisciplinar, ca la ciapa cuncètt e mecanism da i ólter scenz cumpagn de la fìsica la chìmica, uviament la biulugia, la geulugia. La paròla eculugìa l è stada
 • Brèsa en Lombàrt Ucidentàl: Bressa o Brèscia en Cremunés: Brésa en Italià: Brescia Latì: Brixia en verunés: Bressia en todèsch stòrech: Wälsch - Brixen
 • La temperadura de un corp la pœl vesser definida come una misura del stat de ajitazion di entitaa molecolare dai quale l è costituid. In oltre parolle
 • La densità, de símbul ρ lètera rho de l alfabeet greech una quaj völta scrivüda d, a l è la relazziun ca g è tra la massa e ul vulüüm d un ròpp la
 • El prutun a l è una partisela süb - atomica, cunt una carica eletrica pusitiva de 1, 602 10 - 19 C, una massa de 1, 672623 10 - 27 kg a stem 1800 völt püssee
                                     
 • L aria o argia l è l messedament de gass che furmen l atmusfera de la Tera, che ia tegn ferm cun la forza de gravità. La cumpusiziun de l aria la cambia
 • energìa indivizìbii. La sò teurìa la g ha fat vènser el prémio Nobel per la Fìsica ndel 1918. Hermann, Armin löi del 2000 en Todèsch Max Planck, mit
 • La lüs, o lüs visibil, a l è la radiasiun eletrumagnetega d una lunghesa d unda che l öcc uman a l è bun de videla 400 - 700 nm In d un cuntest scentific
 • In chimica, una mulecula l è la part püssee piscinina de un cumpost che la mantegn i so prupietà una mulecula l è dunca furmada da atum ligaa. Una prupietà
 • La convezion a l è la trasmission de calor che la succéd quand che on fluid a l è soggètt a traspòrt de massa e la pò vèss libera o sforzada. Convezion
 • Ol Sistema internazional d unitaa dal frances: Système international d unités sigla SI, l è ol plœ dovrad sistema de unitaa de misura. Insema al sistema
 • Un àtum a l è la paart püssee piscinína de un sistéma chímich saría a dí ca l è la quantità mínima de un elemeent chímich ca la mantègn i sò prupietà
 • In fisega, la velocitaa simbol: v l è la misura del cambiar de modul e direzion de la posizion d un ojet in mœviment. L è una grandeza fisega vetoriala:
 • La condensa l è la transizion de fase da la fase de vapor a la fase liquida de ona sostanza. Ona tal trasformazion la pò vèss condòtta: a temperadura costanta
 • Per la fìsega e i àlter scéns, l energìa del Gréch ἐνέργεια - enérgeia, atività, uperasiùn e del ἐνεργός - energós, atif, che l laura a l è na
                                     
 • Ol temp l è un concet fiseg qe tuts a m sperimenta quotidianament, qe però l è malfar definir formalment. S pœl partir de la nozion qe i events fiseg i
 • El veder l è un material solid amorf, che de solit l è el prudot d una sulidificaziun svelta d un material viscus. La conseguenza d una svelta sulidificaziun
 • In fisica el svaporament a l è el passagg dal stat liquid a quèl de gas o vapor che l interèssa domà la superfice del liquid. A la temperadura de buidura
 • In termodinamica, el calór sconduu a l è la quantità de energia scambiada in forma de calor in del cors de na transizion de fase o passagg de stat
 • El föch o fögh a l è el calur e l energia lüminusa che vegnen föra per una reaziun chimiga, in particular una cumbüstiun. El culur e l intensità de la
 • La massa del grec: μᾶζα, torta d orz, grœm de pasta l è la grandeza fisega qe la esprim la nozion comuna de quantitaa de materia. L è un concet fondamental
 • El pont de rosada a l è on stat termodinamich rappresentaa per mèzz de la temperadura e la pression che ona mes ciada bifase, che i sò component hinn
 • In física e chímica, sa ciàma jun un àtum u una mulécula cunt una càrga elétrica, ca la pö vèss pusitíva catiún upüür negatíva aniún ul prucèss de
 • In dinamica di fluid, on regìmm turborént a l è un mòto de on fluid indoe le forz viscós hinn nò assée de dà contra i forz de inèrzia: el mòto di molécol
                                               

Riflession

Riflession l pö avègh i significaa chi de suta: Riflession - in Fìsica on cambi de direzion de on onda dòpo on impàtt contra de na superfice de separazion intra dò materiàj divèrsi.

Aria
                                               

Aria

L aria o argia lèl messedament de gass che furmen latmusfera de la Tera, che ia tegn ferm cun la forza de gravità. La cumpusiziun de laria la cambia cun laltitüdin: a tera a lè al 78% de azot, al 21% de ussigen e al 1% de argon e alter cumpunent. Quand che laria lè ümida la pö tegnì dent fina a un 7% de aqua. Latmusfera de la Tera la prutegg la vita de la Tera perchè la surbiss i radiaziun UV del Suu e la fà sbasà i estrem de temperadüra de la nocc e del dì. 1 ppm = part per miliun = 0.0001 %

Lüs
                                               

Lüs

La lüs, o lüs visibil, a lè la radiasiun eletrumagnetega duna lunghesa dunda che löcc uman a lè bun de videla. In dun cuntest scentific, la parola lüs la se dupra per lintregh speter eletrumagnetich.

Futùn
                                               

Futùn

Un futun lè vüna dii partisej elementar del mudell standard e el so nom lè stada unidea del Gilbert Lewis in del 1926. El futun lè respunsabil dii fenomen eletrumagnetich e lè el traspurtadur de la radiasiun eletrumagnetica de tücch i lunghess dunda.

Boom sonich
                                               

Boom sonich

On boom sonich a lè on fenomen produtt del chignoeu de Mach generaa de londa durt de n oggett che l se moeuv pussee svelt de la velocità del son. Esempi típich a hinn el sciopp de n apparecc che l và assee svelt o de na frustà doperada con maestria.

Ciclo rinfrescant
                                               

Ciclo rinfrescant

On ciclo rinfrescant a lè on ciclo termodinamich invèrs realizzàa dona machina operadora bona de trasferìi el calor de on ambient a bassa temperadura a vun a temperadura superiora.

Energia
                                               

Energia

Per la fìsega e i àlter scéns, l energìa a lè na quantità fisega scalara che lè na prupietà di ugèt e di sistéma che lè cunservàda in natüra. Despèss, lenergìa a lè definìda cúme labilità de fà n laurà. Un bèl puu de furm de energìa, cúme lenergìa cinétiga, lenergìa putensiàl, l, lenergia gravitasiunàl, lenergìa del son, lenergia lüminùsa, lenergia chímega, lenergia nücleàr e la màssa a hin staa definii per spiegà tücc i fenòmen natürài che se cunùssen.

Entanglement
                                               

Entanglement

L Entanglement a lè on principi de la meccanega quantistega senza equivalent in la meccanega classega che l dis che el stat quantich de du o pussee oggett el ghha de vess descritt in riferiment a tutt el sistema. Donca a lè possibil savè na caratteristiga de tucc i oggett del sistema domà cont el lensg vun. Ad esempi se ona procedura la crea dò partisell: vuna cont spin positiv e vuna con spin negativ lè assee lensg el spin de vuna per savè el spin de laltra.

Gluun
                                               

Gluun

I gluun a hinn i partisel elementar cha hin respunsabil de linteraziun nücleara forta. I gluun tegnen insema i quark per furmà i prutun e i neütrun. La sò carega lè zeru, el spin lè 1 de solit se cunsidera che ghabien massa zeru. I gluun a hinn i respunsabil de la stabilità del nücli atomich.

                                               

Interassiun fundamentaj

In de la Natüra a hinn staa truaa quater fors fundamentaj, o interassiun fundamentaj, cha hinn la bas dij scambi del energia intra i partisej e cha hinn i respunsabil de la strütüra del Ünivers:

Anche gli utenti hanno cercato:

fisica, Fisica, magistrale, fisica unibo, fisica teorica, fisica formule, fisica unimi, laurea magistrale in fisica, fisica unito, significato, unibo, teorica, milano, bicocca, formule, unimi, laurea, unito, fisica milano - bicocca, fisica significato, eculugia, Eculugia, brèsa, brescia, cronaca, corriere, notizie, incidente, ultimora, settegiorni,

...

Dizionario

Traduzione

Fisica unimi.

Fisica Università degli Studi di Milano Statale. Acquista online Fisica Scienze, tecnologia e medicina da unampia selezione nel negozio Libri.

1.674 commenti su Bersanetor contro i medici Il Blog delle Stelle.

Italiano Eckental Eckernförde ecliss Eclissi eco èco economia Ector County ecuador Ecublens Eculugia eculugía Eculugía. Paize Autu U risveiu burdigotu. Current. U novu libru conta a visione di u papa per leculugia integrale. Current. Babbu Francescu Maria della Croce serà beatificatu di maghju. Cristianità. Macron da Fazio: Malintesi cù lItalia ùn sò micca serii, i guverni. Cianne stuffadu quelli che cumanna sa le parole guzze cumme eculugia perchè gnisciù fa gnente pel musciò. Dei pesci è morta tutta la famija e nun cè rmastu.


Bresciatoday.

Giornale di Brescia Tutte le notizie e i video di Brescia e provincia. Centro acustico Bresa: apparecchi acustici e soluzioni per ludito a Melfi. Prenota subito il test gratuito delludito. Cronaca brescia ultimora. Agricar Mercedes Benz a Brescia, Mantova e Piacenza. Annunci di offerte di lavoro a Brescia: scopri subito migliaia di offerte di aziende, agenzie e privati e trova il tuo nuovo lavoro su.

Temperatura milano.

Temperatura del tè: istruzioni per uninfusione perfetta Everton Spa. Novità: Contratti di assistenza globali per il controllo della temperatura e la miscelazione comprendenti unampia serie di pacchetti, da quelli economici ai tutto. Temperatura napoli. Giornaliere Arpa Piemonte. Weather Kiev, Temperature, umidità, piogge, neve, clima, vento, inquinamento aria, pollini. Programma il tuo viaggio a Kiev Su trovi le previsioni e le​. Temperatura adesso. Che temperatura cè nella skiarea Marilleva. Tm temperatura media Ti Tu 2 ossia la media tra la mandata e il ritorno d​impianto. Ti temperatura ingresso acqua tecnica proveniente dal generatore di.

Volume massa densità.

Densità dellacqua: ghiacciai, acqua dolce, salata, distillata. Densità e Single Density Training SDT. Cosè la Densità? Totale e Locale. Esempio di Calcolo. Vantaggi e Svantaggi dellAumento di Densità. Cosè la densità. MASSA VOLUMICA o DENSITA Uniud. Definizione di densità determinate condizioni di temperatura e pressione. Quel che ci interessa sapere è che la densità delle sostanze tende ad. Densità scuola media. Determinazione della densità Mettler Toledo. DENSITÀ. Chilogrammo a metro cubo. Libbra a pollice cubo. Densità formula. Densità YouMath. Densità umana netta. Rapporto avente al numeratore la sommatoria della popolazione residente, del saldo pendolare e di 1 3 dei posti letto alberghieri, e,​.


Territorio romania.

Prutun in italiano Lombard Italiano Dizionario Glosbe. Provate di mettere insieme quatro mendicanti con un pasione per musica e il risultato non sarà altro che un sintilla con esplosione!. È questo. Come sono le coste della romania. Miscarea Politica Unirea Facebook. MD, Maluri de Prut, Un PAS pentru Moldova Ialoveni, PAS Bardar, PAS Strășeni, Blocul ACUM Soroca, Organizația Teritorială PAS Rîșcani, Psixologiya,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →